{"likes":16,"title":"Meerhuizen","description":"

Huisstijl voor \u00e9\u00e9n van onze vastgoedklanten.<\/p>

In het logo hebben we geprobeerd de zogenaamde \"straatjes\" waar in gehandeld wordt weer te geven.<\/p>","url":"http:\/\/www.meerhuizen.nl"}